Rhestrau IPTV Rhad ac Am Ddim wedi'u Diweddaru

Un o'r technolegau sydd wedi newid y ffordd yr ydym yn defnyddio cynnwys adloniant yw IPTV.

Mae'r rhestrau sianeli IPTV rhad ac am ddim enwog yn un o'r mathau o ffeiliau a chwiliwyd fwyaf yn 2023. A chyda rheswm da.

Protocol teledu IP (a dalfyrrir fel IPTV) Mae'n blatfform sy'n dangos llawer o fanteision dros deledu traddodiadol, a hyd yn oed teledu lloeren.

Er mwyn gwneud i chi ddeall ei fanteision a dangos i chi sut i ddod o hyd i'r rhestrau wedi'u diweddaru, i ddod o hyd i sianeli o Sbaen neu rywfaint o Ladin, ac i wybod beth yw'r system hon ar eich Teledu Clyfar neu ar gyfer PC, rydym wedi datblygu'r deunydd canlynol.

IPTV

Beth yw IPTV a sut mae'n gweithio?

System ddosbarthu deunydd clyweled yw IPTV sy'n manteisio ar led band i drawsyrru cynnwys.

Yn wahanol i ffrydio trwy OTT (Over The Top), mae IPTV yn defnyddio lled band pwrpasol at y diben hwn yn unig, fel bod gan y sianeli gyflymderau wedi'u diweddaru, fel nad oes unrhyw hongianau na thoriadau sydyn mewn trosglwyddiad.

Mae 2023 wedi bod yn flwyddyn cydgrynhoi'r math hwn o lwyfan, sydd bron bob amser yn cyd-fynd â gwasanaeth rhyngrwyd i weithredu'n gywir, gan mai yn lled band y cynlluniau rhyngrwyd hyn y cânt eu datblygu.

Am y rheswm hwnnw, Fel arfer cynigir teledu IPTV am ddim ar y cyd â chynllun ffibr, ac yn dibynnu ar gyflymder y cynllun, byddwch yn gallu dewis a ydych am gael diffiniad safonol (SDTV) neu ddiffiniad uchel (HDTV) yn eich sianeli ac yn eich rhaglennu cyflawn.

Nid yw technoleg IPTV yn Sbaen yn newydd, a bu llwyfannau ers rhai blynyddoedd sydd wedi ceisio cynnig rhestrau rhaglennu cyflawn, bron bob amser am ffi.

Actualmente, Movistar+ yw'r enghraifft orau o IPTV yn Sbaen, yn sefyll allan ar gyfer sianeli trawsyrru digwyddiadau unigryw, fel y Partidazo poblogaidd.

Fodd bynnag, fel yr ydym wedi amlinellu eisoes, nid yw'n dechnoleg sy'n dechrau cael ei chymhwyso yn y wlad, nac yn y conglomerate Lladin cyfan.

Roedd Jazztel yn un o arloeswyr y dechnoleg hon, ynghyd â Movistar, yn Sbaen. Roedd Jazztel TV ac Yacom yn ddau wasanaeth teledu protocol rhyngrwyd, er nad ydyn nhw'n bodoli mwyach.

Yn America Ladin, Movistar Chile ac ETB (Colombia) yw dau o'r cwmnïau sydd wedi gwneud yr ymrwymiad mwyaf i'r dechnoleg bell hon, a byddwn yn ymchwilio i'w manteision i'r defnyddiwr. Ie, i chi.

Manteision y system heddiw

Mae gan y platfform anghysbell hwn i wylio teledu yn 2023, gyda ffyniant aruthrol mewn setiau teledu clyfar ac ar gyfer cyfrifiaduron personol, lawer o fanteision y mae'n rhaid inni eu hadolygu, gan mai dyma'r rhai sy'n achosi i fwy a mwy o bobl ymddiddori mewn gwasanaethau IPTV, neu osod cymwysiadau i gwylio rhestrau sianeli yn 2023.

Cynnwys ar bob dyfais

Un o fanteision hanfodol y dechnoleg bell hon yw, yn union oherwydd ei bod yn seiliedig ar led band, y gellir ei derbyn a'i throsglwyddo'n gywir ar unrhyw ddyfais sydd wedi'i chysylltu â'r Rhyngrwyd.

Ac nid o reidrwydd i'r rhwydwaith cartref, oherwydd mae gan lawer o wasanaethau signalau trwy gymwysiadau symudol wedi'u diweddaru y gellir hyd yn oed eu defnyddio gyda'r cynllun data symudol. Er nad yw'n cael ei argymell oherwydd defnydd data'r apiau hyn sydd wedi'u diweddaru.

Yn sicr y posibilrwydd o gweld cynnwys yn Sbaeneg, Lladin Sbaeneg neu Saesneg, cynnwys unigryw a o unrhyw genre ar Deledu Clyfar, ar ffôn symudol Android neu iOS, neu ar raglen PC, yn fantais werth ei cheisio.

sianeli unigryw

Yr unig fantais yw peidio â chario rhaglennu o bell, ym mhobman ac ar bob dyfais.

Mantais bwysig IPTV, yn enwedig yn 2023, yw'r posibilrwydd o gael mynediad at sianeli a chynnwys unigryw. Ac nid sianeli rhydd, ond cwblhau rhestrau rhaglennu IPTV.

Ac er eu bod yn llwyfannau talu, maen nhw'n cynnig cynnwys na ellir ei weld yn unman arall, fel y cynghreiriau pwysicaf ym myd pêl-droed, er enghraifft. Ond yn ogystal, mae gennym ni wybodaeth wahanol ar gyfer pob gwlad, rydyn ni'n gadael y dolenni i chi trwy glicio ar faner y wlad rydych chi ei heisiau isod:

Rhestrau IPTV m3u ar gyfer yr Ariannin Am Ddim ac Wedi'u Diweddaru
Rhestrau IPTV m3u ar gyfer yr Ariannin Am Ddim ac Wedi'u Diweddaru
IPTV rhestrau m3u ar gyfer Brasil Rhad ac Am Ddim ac Wedi'i Ddiweddaru
IPTV rhestrau m3u ar gyfer Brasil Rhad ac Am Ddim ac Wedi'i Ddiweddaru
IPTV m3u rhestrau ar gyfer Chile Rhad ac Am Ddim a Diweddarwyd
IPTV m3u rhestrau ar gyfer Chile Rhad ac Am Ddim a Diweddarwyd
Rhestrau m3u IPTV am ddim ac wedi'u diweddaru ar gyfer Colombia
Rhestrau m3u IPTV am ddim ac wedi'u diweddaru ar gyfer Colombia
IPTV m3u Rhestrau ar gyfer Ecwador Am Ddim ac wedi'u Diweddaru
IPTV m3u Rhestrau ar gyfer Ecwador Am Ddim ac wedi'u Diweddaru
Rhestrau IPTV m3u ar gyfer Sbaen Am Ddim ac Wedi'u Diweddaru
Rhestrau IPTV m3u ar gyfer Sbaen Am Ddim ac Wedi'u Diweddaru
IPTV rhestrau m3u ar gyfer Mecsico Rhad ac Am Ddim a Diweddarwyd
IPTV rhestrau m3u ar gyfer Mecsico Rhad ac Am Ddim a Diweddarwyd
Rhestrau IPTV m3u ar gyfer UDA Am Ddim ac Wedi'u Diweddaru
Rhestrau IPTV m3u ar gyfer UDA Am Ddim ac Wedi'u Diweddaru

Felly, os ydych chi'n gefnogwr o sianeli anime Japaneaidd, sinema Ladin, neu y rhestrau IPTV wedi'u diweddaru i wylio pêl-droed yn nhymor 20221 y rhai sydd â chaniatâd i ddarlledu yn y modd hwn, technoleg IPTV o bell yw'r ateb, oherwydd nid yn unig y bydd gennych fynediad i'r holl gynnwys a grybwyllir cyn belled â bod gennych bremiwm Movistar + a thalu amdano, er enghraifft, ond yn 2023 gall y dechnoleg bell hon fod yn rhad ac am ddim. Oes, am ddim cyn belled â'i fod yn gyfreithlon yn eich gwlad a bod y cynnwys yn agored a bod yr hawliau'n cael eu neilltuo fel y gallwch chi wneud hynny.

Cynnig bron heb gyfyngiad

Mae gan y cynigion teledu IPTV diweddaraf rywbeth yn gyffredin: amrywiaeth digynsail.

Mae rhaglennu o bell yn cynnig manteision fel y posibilrwydd i wylio holl sianeli'r cwmpas lleol neu ranbarthol, unrhyw sianel Ladin, sianeli o'r Deyrnas Unedig neu'r Unol Daleithiau, ac o unrhyw system deledu yn Ewrop ac Asia.

Chi sy'n pennu terfynau adloniant.

Rhestrau am ddim ac wedi'u diweddaru ar gyfer IPTV

Ffeiliau ar gyfer cyfrifiaduron personol a setiau teledu clyfar yw rhestrau IPTV am ddim (ac yn gyffredinol, ar gyfer rhaglenni IPTV) sy'n storio'r wybodaeth gyflawn o'r cynnwys trwy ffrydio (gweinyddion o bell) gwahanol sianeli teledu.

Mantais y rhestrau hyn yw eu bod yn cadw'r wybodaeth ddiweddaraf am sianeli rhad ac am ddim, ond hefyd sianeli taledig cyn belled â bod gennych yr hawliau i wneud hynny ac eraill fel:

 • Rhestrau Sianel Oedolion
 • O chwaraeon fel pêl-droed, UFC neu bêl-fasged
 • I weld Movistar Plus os oes gennych Movistar + Premium
 • Rhestrau o'r holl gynnwys premiwm os mai chi sy'n berchen ar yr hawliau

Y ffordd honno, fe allech chi gael Movistar + ar gyfer PC cyn belled â'ch bod yn talu am eich tanysgrifiad i Movistar, sianeli ffilm Lladin (neu unrhyw sianel Ladin), ac unrhyw raglennu unigryw ar eich dyfeisiau.

Mae'r ffeiliau hyn gyda'r wybodaeth raglennu i mewn fformat m3u, ac yn cael eu huwchlwytho i gymwysiadau sy'n chwarae cynnwys teledu trwy Internet Protocol IP, y mae VLC ohonynt, neu SSIPTV ar gyfer cyfrifiadur personol a'i restrau wedi'u diweddaru yw'r rhai mwyaf poblogaidd, er ei fod yn ffynnu yn ddiweddar Chwarae doeth.

*

*Efallai na fydd rhai dolenni oherwydd y nifer fawr o draffig sy'n dod i mewn yn gweithio ar hyn o bryd, rhowch gynnig ar bob un ohonynt. Mae'r un gyda'r botwm glas bob amser yn gweithio. Er mwyn cynnal sefydlogrwydd y dolenni cyn belled ag y bo modd, maent yn cael eu hamddiffyn, er mwyn cael mynediad, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru.

Rhestrau Chwaraeon IPTV (Diweddarwyd 2023)

Rhestrau IPTV Sbaeneg (Diweddarwyd 2023)

Rhestrau IPTV Lladin (Diweddarwyd 2023)

Rhestrau IPTV Oedolion +18 (Diweddarwyd 2023)

Rhestrau Ffilmiau IPTV (Diweddarwyd 2023)

Rhestrau Cyfresi IPTV (Diweddarwyd 2023)

Gallwch weld sianeli penodol eraill yn yr erthyglau canlynol:

Sut i ffurfweddu rhestrau rhad ac am ddim ar gyfer IPTV

Mae'r posibilrwydd o ffurfweddu Teledu Clyfar, rhaglen PC neu raglen symudol yn wych. Heb ei gyfyngu i deledu clyfar i wylio teledu, mae'n wych.

Erbyn 2023, mae gan y llwyfannau anghysbell a chyfoes hyn adnoddau meddalwedd sy'n gydnaws â bron pob dyfais.

I ddyfynnu enghreifftiau, mae yna raglenni ar gyfer cyfrifiaduron personol o unrhyw system weithredu. Ar gyfer Windows PC mae yna ddewisiadau amgen ar gyfer proseswyr 32-bit a 64-bit, â thâl ac am ddim, yn ogystal ag ar gyfer cyfrifiaduron personol â thechnoleg chwarae HD diolch i'r rhestrau m3u diweddaru am ddim.

Yn achos setiau teledu clyfar, mae yna gymwysiadau brodorol ar gyfer y brandiau mwyaf poblogaidd o setiau teledu clyfar. Er enghraifft, mae'r apiau wedi'u diweddaru ar gyfer setiau teledu clyfar sy'n cefnogi teledu o bell yn cynnig apiau ar gyfer Samsung, Philips, Sony, Hisense, Panasonic, a LG.

Ac yn ogystal â'r rhaglenni ar gyfer PC a Theledu Clyfar, ar ffonau symudol ac ar Apple TV neu Android Box byddwch hefyd yn cael cymwysiadau wedi'u diweddaru i fwynhau'r cynnwys hwn.

Joseph Lopez
Yn angerddol am gyfrifiaduron a sinema. Peiriannydd Cyfrifiadurol sy'n ceisio gwneud bywyd yn haws i'r rhai sy'n hoff o ffilmiau, cyfresi a gwylio unrhyw deledu ar-lein.

Sylwadau 44

 1. Rydw i eisiau'r peth sefydlog am ddim, does dim ots gen i os ydw i'n ei wylio hyd yn oed os yw'n cael ei dorri mae bob munud yn werth chweil

 2. Helo, a allwch chi basio'r URL ar gyfer SSIPTV i mi os gwelwch yn dda, diolch?

 3. pa iptv yw'r mwyaf sefydlog gyda'r sianeli Rwyf bob amser yn cael problemau gyda telemundo, univision ac ati

 4. Dywedwch wrthyf sut i gysylltu fy ssiptv i'ch rhestrau ?? Diolch yn fawr iawn

 5. Dwi angen y rhestrau ssiptv o chwaraeon ar gyfer cynghrair Sbaen a Lloegr, rhywun all fy helpu neu rannu'r cyfeiriad plis...!

 6. Mae'n ddrwg gennyf am y codau itpv, gyda phwy y gallaf gysylltu drwy'r post ar gyfer y codau ar gyfer dyfeisiau ac ar gyfer teledu

 7. sut i gael y rhestrau agored ... Rwy'n dod o Nuevo Leon, Mecsico ... ar gyfer fy Teledu Clyfar?

   1. helo bore da dwi newydd ddod yn aelod nawr sut ydw i'n gwylio fformiwla un
    diolch yn fawr iawn mauro o Uruguay

 8. Helo, a oes yna gymhwysiad i wylio sianeli o Uruguay, yr Ariannin, pêl-droed ar gyfer blwch teledu android 9.0

 9. Dwi angen IPTV difrifol gyda sianeli o'r Ariannin os oes unrhyw un yn gwybod ysgrifennwch ataf

 10. Helo Bore da.
  Rwy'n edrych am y rhestr o sianeli o Tsieina, Hong Kong, Taiwan...
  Ydych chi'n gwybod am unrhyw wefan sydd ganddyn nhw?
  Diolch a phob cof.

 11. Sut hoffech chi wybod a fyddai lawrlwytho ap nad yw'n frodorol i deledu clyfar yn niweidio fy nyfais?

  1. Ydych chi'n golygu creu gan ddatblygwyr allanol? Na, mae fel ffôn Android, mae unrhyw beth rydych chi'n ei lawrlwytho o'r Play Store yn cael ei greu gan gwmni nad yw'n Android.

 12. Prynhawn da, mae gen i Bravia Sony ac ni allaf osod unrhyw restr o sianeli Sbaeneg neu Ladin, rwyf bob amser yn cael Conexion Failed, a allwch chi fy helpu os gwelwch yn dda? Diolch

 13. Helo, Wilson Betancourt ydw i.

  Rwy’n dod o Colombia, rwy’n bedriplegig o ganlyniad i ddamwain fwy nag 20 mlynedd yn ôl, ac nid oes gennyf deledu cebl oherwydd problemau economaidd.
  Rwyf am gael rhestr m3u preifat sefydlog a pharhaol, ar gyfer teledu clyfar
  gyda sianeli premiwm, ond ni allwn ni waeth pa mor galed y ceisiais.
  Os gwelwch yn dda dysgwch i mi sut i'w wneud, byddwn yn dragwyddol ddiolchgar.
  Diolch ymlaen llaw.

  atebiad. wilbert0889@hotmail.com
  Atte. wilson betancourt

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *